Hiv ei tartu suutelemalla

Hiv on virus, joka ei tartu päivittäisessä kanssakäymisessä. Hi-virus ei säily tartuttavana elimistön ulkopuolella joutuessaan tekemisiin ilman kanssa. Hiv ei tartu esimerkiksi syljen välityksellä, pinnoilta, hyttysten tai muiden eläinten välityksellä, ruokailuvälineiden kautta tai kosketuksen, esimerkiksi halaamisen välityksellä. Hiv ei tartu seksissä hiv-tartunnan saaneelta, jolla on toimiva lääkehoito sairauteen.

Hiv ei tartu, kun hiv-positiivinen on lääkityksellä

Tänä päivänä hivin lääkehoito pitää elimistön hi-virusmäärän matalana, estää virusta tuhoamasta immuunijärjestelmää ja estää sairauden etenemisen. Kun virusmäärä on matala, hiv ei tartu eteenpäin edes seksissä ilman kondomia. Tämä on todettu esimerkiksi kansainvälisissä Partner-nimisissä tutkimuksissa, joissa Suomikin oli mukana.

Hiviä voidaan ehkäistä monella eri tavalla

Hiviä voidaan ehkäistä monella tavalla. Ihmisten keinot ja mahdollisuudet suojautua hiv-tartunnalta kuitenkin vaihtelevat maittain hoidon ja ehkäisykeinojen saatavuuden mukaan, mutta myös maiden sisällä. Suomessakin prep- ja pep-lääkkeiden saatavuudessa, nuorten maksuttomien ehkäisyvälineiden saatavuudessa ja nuorten seksuaalikasvatuksen laadussa on eroja alueittain.

Suomessa hiviin on tarjolla hyvä hoito ja lääkitys

Lääkityksellä oleva hiv-tartunnan saanut voi elää yhtä kauan kuin henkilö, jolla ei ole hiviä.  Hiv-positiivinen voi elää juuri omannäköistään, täysipainoista elämää: opiskella, työskennellä haluamallaan alalla, matkustaa, perustaa perheen ja saada hiv-negatiivisia lapsia. Hiv-tartunta ei ole myöskään este hyvälle seksielämälle.

Hiviin liittyy paljon aiheetonta häpeää ja leimaamista

Kun hiviin ei ollut vielä löytynyt hoitoa, sairaus johti kuolemaan. Tuolloin hiv aiheutti pelkoa ympäri maailmaa. Sittemmin sairaudenkuva on muuttunut hyvän lääkehoidon ansiosta. Tänä päivänä hoitoon liittyvä tutkimus on vaikuttavaa ja sitä kautta luotettavaa tietoa hivistä on saatavilla hyvin. Vanhat pelot ovat kuitenkin jääneet osalle ihmisistä. Monilla on edelleen vanhentunutta tietoa hivistä, mikä näkyy ikävinä asenteina, ennakkoluuloina, turhina pelkoina ja syrjintänä hiv-tartunnan saaneita kohtaan niin opiskelu- ja työelämässä kuin vapaa-ajalla, mikä puolestaan ylläpitää hiviin liittyvää häpeää ja leimaamista. Lisäksi häpeä ja pelot voivat olla myös esteenä hiv-testiin hakeutumiselle tai hiv-tartunnan saaneen hoitoon sitoutumiselle tai ihmissuhteiden solmimiselle.

Vietä koulussa Maailman aids-päivää 1.12.2020

Tänä vuonna Maailman aids-päivän kampanja aktivoi koulut haastamaan hiviin liitettyjä ennakkoluuloja ja päivittämään nuorten tiedot hivistä. Maksuton, asiantuntijoiden suunnittelema, uusi opetusmateriaali hivistä yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille on saatavilla. Sopii erinomaisesti myös etäopiskeluun, sillä kaikki harjoitukset on helppo toteuttaa verkossa.  Katso Maailman aids-päivän toimikunnan järjestämä Vietä Maailman aids-päivää koulussa -webinaaritallenne, jossa perehdytämme materiaalin ja harjoitusten käyttöön ja annamme vinkit myös etäopiskeluun. Kesto 45 minuuttia.