Medialle

Median edustajilla on merkittävä rooli hiviin liitetyn stigman vähentämisessä. Käyttämällä hivistä ja hiv-tartunnan saaneista asiallista ja kunnioittavaa kieltä, autat ennakkoluulojen purkamisessa ja edistät samalla kansanterveyttä ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Aloita päivittämällä omat tietosi hivistä!

Stigma vaikuttaa hiv-positiivisten elämään ja estää hakeutumasta testeihin

Maailman aids-päivänä, 1.12., hiv-työtä tekevät järjestöt muistuttavat, että stigma vaikuttaa hiv-positiivisten jokapäiväiseen elämään ja estää ihmisiä hakeutumasta testeihin.

Positiiviset ry:n Stigma Index -kyselytutkimuksen mukaan Suomessa joka kymmenes (11 %) hiv-positiivinen oli kuluneen vuoden aikana jättänyt hakeutumatta tarvitsemaansa muuhun kuin hiviin liittyvään terveydenhuoltoon hiv-positiivisuutensa vuoksi. Suurin osa (74 %) koki hivistä kertomisen muille ihmisille edelleen vaikeaksi.

– Muutosta on tapahtunut, mutta se on hidasta. Kun hiviin ei kuolla, ei hivistä tarvitse puhua. Kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita ei hivinkään osalta saavuteta ja yhtenä suurena esteenä sille on stigma, toteaa Positiivisten toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Hiv-tieto omalla kielellä on ihmisoikeuskysymys

Hiv-työtä tekevät järjestöt muistuttavat, että tietoa hivistä ja seksuaaliterveydestä on tarjottava kielellä, jota tietoa tarvitseva ymmärtää.

Tiedon hiv-tartuntojen ehkäisystä, testaamisesta ja hoidosta on oltava helposti saatavilla myös muille kuin Suomen virallisia kieliä puhuville. Helposti saavutettava tieto edistää hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyä, hoitoon hakeutumista ja omasta seksuaaliterveydestä huolehtimista.

Alla on ladattavissa maksutonta ja monikielistä infomateriaalia hivistä, sen ehkäisystä ja hoidosta. Monikielisiä infokortteja voidaan hyödyntää terveysneuvontaan esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa.

Median edustajilla merkittävä rooli stigman vähentämisessä

Tänä päivänä hiviin liittyvä tutkimus on vaikuttavaa ja sitä kautta luotettavaa tietoa hivistä on saatavilla hyvin. Monilla on kuitenkin edelleen vanhentunutta tietoa hivistä, mikä näkyy myös ennakkoluuloina, turhina pelkoina ja syrjintänä hiv-tartunnan saaneita kohtaan. Siksi on erityisen tärkeää, että mediassa päivitetään tiedot hivistä ja ymmärretään sairauteen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Suomalaisten ja Suomessa asuvien asenteisiin ja tietoisuuteen hivistä vaikutetaan käyttämällä sairaudesta ja hiv-tartunnan saaneista ihmisistä asiallista ja kunnioittavaa retoriikkaa, oikeita käsitteitä ja sanastoa sekä asiantuntija- ja tutkimustietoa.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

Luotettavaa tietoa hivistä