Medialle

Median edustajilla on merkittävä rooli hiviin liitetyn stigman vähentämisessä. Käyttämällä hivistä ja hiv-tartunnan saaneista asiallista ja kunnioittavaa kieltä, autat ennakkoluulojen purkamisessa ja edistät samalla kansanterveyttä ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Aloita päivittämällä omat tietosi hivistä!

Hiv-tieto omalla kielellä on ihmisoikeuskysymys

Maailman aids-päivän teemana on tänä vuonna “Tieto hivistä on ihmisoikeuskysymys!” Hiv-työtä tekevät järjestöt muistuttavat, että tietoa hivistä ja seksuaaliterveydestä on tarjottava kielellä, jota tietoa tarvitseva ymmärtää.

Tiedon hiv-tartuntojen ehkäisystä, testaamisesta ja hoidosta on oltava helposti saatavilla myös muille kuin Suomen virallisia kieliä puhuville. Helposti saavutettava tieto edistää hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyä, hoitoon hakeutumista ja omasta seksuaaliterveydestä huolehtimista.

Vastatakseen osaltaan tarpeeseen Maailman aids-päivän toimikunta on tuottanut monikielistä infomateriaalia hivistä, sen ehkäisystä ja hoidosta. Monikielisiä infokortteja voidaan hyödyntää terveysneuvontaan esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa.

Hiv kasvattaa eriarvoisuutta maailmanlaajuisesti ja yhteiskuntien sisällä

Vaikka Suomessa hiv-tartuntojen määrä on verrattain pieni, hiv ja aids ovat edelleen maailmanlaajuinen terveysongelma. Joka päivä 4000 ihmistä saa hiv-tartunnan, ja joka minuutti yksi ihminen menehtyy aidsiin. Kaikkiaan maailmassa elää arviolta 38,4 miljoonaa hiv-tartunnan saanutta ihmistä. Koronapandemia on hidastanut hivin vastaista työtä ympäri maailmaa.

Hiv eriarvoistaa ihmisiä. Eriarvoisuus näkyy sekä globaalisti että yhteiskuntien sisällä. Suomeen muuttaneet ovat hyvin moninainen ryhmä, ja kielen lisäksi tiedon saaminen voi vaikeutua myös monesta muusta syystä.

Maahan muuttaneiden ihmisten tieto hivistä riippuu merkittävästi lähtömaan asenneilmapiiristä. Hiv-positiivisten syrjintä ja esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä sekä seksuaalikasvatuksen heikko taso vaikeuttavat tiedon saamista sekä testiin ja hoitoon hakeutumista.

– Hiv-positiiviset kohtaavat edelleen syrjintää ja leimaamista kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tiedonsaannin lisäksi on puututtava asenteisiin ja tehtävä näkyväksi sekä syrjiviä toimintatapoja että rakenteita yhteiskunnassa. Hyvä hoito on perusoikeus. Se pitää hiv-positiivisten terveyttä yllä ja estää hivin tarttumisen. Oikeuksien toteutuminen on edellytys hiv-epidemian kukistamiselle, muistuttaa Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Median edustajilla merkittävä rooli stigman vähentämisessä

Tänä päivänä hiviin liittyvä tutkimus on vaikuttavaa ja sitä kautta luotettavaa tietoa hivistä on saatavilla hyvin. Monilla on kuitenkin edelleen vanhentunutta tietoa hivistä, mikä näkyy myös ennakkoluuloina, turhina pelkoina ja syrjintänä hiv-tartunnan saaneita kohtaan. Siksi on erityisen tärkeää, että mediassa päivitetään tiedot hivistä ja ymmärretään sairauteen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Suomalaisten ja Suomessa asuvien asenteisiin ja tietoisuuteen hivistä vaikutetaan käyttämällä sairaudesta ja hiv-tartunnan saaneista ihmisistä asiallista ja kunnioittavaa retoriikkaa, oikeita käsitteitä ja sanastoa sekä asiantuntija- ja tutkimustietoa.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

Luotettavaa tietoa hivistä