Medialle

Median edustajilla on merkittävä rooli hiviin liittyvän stigman vähentämisessä. Käyttämällä hivistä ja hiv-tartunnan saaneista asiallista ja kunnioittavaa kieltä, autat ennakkoluulojen purkamisessa ja edistät samalla kansanterveyttä ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Aloita päivittämällä omat tietosi hivistä!

Hiv-epidemian käynnistymisestä 40 vuotta – Maailman aids-päivä kannustaa päivittämään tiedot viruksesta nykypäivään

Maailman aids-päivän teemana on tänä vuonna ”Tiedä faktat hivistä”. Hiv-epidemian käynnistymisestä on kulunut 40 vuotta ja toimiva hiv-lääkitys on ollut käytössä 25 vuotta, mutta tautiin liittyvät ennakkoluulot elävät yhä vahvoina.

Toimivan lääkityksen ansiosta hiv-infektiota voidaan nykyisin pitää kroonisena sairautena, jonka kanssa voi elää täysipainoista elämää.

80-luvun tiedoista tähän päivään!

Ensimmäiset hiv-tartunnat havaittiin Suomessa 40 vuotta sitten. Tuolloin hiviin ei ollut vielä löytynyt hoitoa, ja sairaus johti aids-vaiheeseen ja kuolemaan. Tuolloin hiv aiheutti pelkoa ympäri maailmaa. Sittemmin sairaudenkuva on muuttunut hyvän lääkehoidon ansiosta. Lääkityksellä oleva hiv-tartunnan saanut voi elää omannäköistään, täysipainoista elämää yhtä kauan kuin henkilö, jolla ei ole hiviä. Hiv-tartunta ei ole myöskään este hyvälle seksielämälle, sillä hiv ei tartu, kun hiv-positiivinen on toimivalla lääkityksellä. Hiv-hoidon kehittymisellä ja sen myötä hiv-tartunnan luonteen muuttumisella on ollut valtava merkitys tartunnan saaneiden elämään ja asemaan yksilöllisellä, mutta myös yhteiskunnallisella tasolla.

Tänä päivänä hiviin liittyvä tutkimus on vaikuttavaa ja sitä kautta luotettavaa tietoa hivistä on saatavilla hyvin. Monilla on kuitenkin edelleen vanhentunutta tietoa hivistä, mikä näkyy ikävinä asenteina, ennakkoluuloina, turhina pelkoina ja syrjintänä hiv-tartunnan saaneita kohtaan. Siksi on erityisen tärkeää, että mediassa päivitetään tiedot hivistä ja ymmärretään sairauteen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Suomalaisten asenteisiin ja tietoisuuteen hivistä vaikutetaan käyttämällä sairaudesta ja hiv-tartunnan saaneista ihmisistä asiallista ja kunnioittavaa retoriikkaa, oikeita käsitteitä ja sanastoa, sekä asiantuntija- ja tutkimustietoa.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

Luotettavaa tietoa hivistä