Hiviin liittyy paljon aiheetonta häpeää ja leimaamista

Kun hiviin ei ollut vielä löytynyt hoitoa, sairaus johti kuolemaan. Tuolloin hiv aiheutti pelkoa ympäri maailmaa. Sittemmin sairaudenkuva on muuttunut hyvän lääkehoidon ansiosta. Tänä päivänä hoitoon liittyvä tutkimus on vaikuttavaa ja sitä kautta luotettavaa tietoa hivistä on saatavilla hyvin. Vanhat pelot ovat kuitenkin jääneet osalle ihmisistä. Monilla on edelleen vanhentunutta tietoa hivistä, mikä näkyy ikävinä asenteina, ennakkoluuloina, turhina pelkoina ja syrjintänä hiv-tartunnan saaneita kohtaan niin opiskelu- ja työelämässä kuin vapaa-ajalla, mikä puolestaan ylläpitää hiviin liittyvää häpeää ja leimaamista. Lisäksi häpeä ja pelot voivat olla myös esteenä hiv-testiin hakeutumiselle tai hiv-tartunnan saaneen hoitoon sitoutumiselle tai ihmissuhteiden solmimiselle.

Hiv voi koskettaa ketä tahansa ja kuka tahansa voi saada hiv-tartunnan. Maailmassa elää noin 38 miljoonaa ihmistä, joilla on hiv-tartunta. Jokaisella heistä on läheisiä. Hiv koskettaa siis suurta osaa maailman väestöstä.

Sinä voit vaikuttaa – Käy tarvittaessa hiv-testissä, hanki tietoa, päivitä kaverinkin tietoja ja älä syrji!

Päivitä omat tietosi hivistä nyt.