Stigma vaikuttaa hiv-positiivisten elämään ja estää hakeutumasta testeihin

Maailman aids-päivänä, 1.12., hiv-työtä tekevät järjestöt muistuttavat, että stigma vaikuttaa hiv-positiivisten jokapäiväiseen elämään ja estää ihmisiä hakeutumasta testeihin.

Positiiviset ry:n Stigma Index -kyselytutkimuksen mukaan Suomessa joka kymmenes (11 %) hiv-positiivinen oli kuluneen vuoden aikana jättänyt hakeutumatta tarvitsemaansa muuhun kuin hiviin liittyvään terveydenhuoltoon hiv-positiivisuutensa vuoksi. Suurin osa (74 %) koki hivistä kertomisen muille ihmisille edelleen vaikeaksi.

– Muutosta on tapahtunut, mutta se on hidasta. Kun hiviin ei kuolla, ei hivistä tarvitse puhua. Kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita ei hivinkään osalta saavuteta ja yhtenä suurena esteenä sille on stigma, toteaa Positiivisten toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

Matalan kynnyksen testauspalvelut edistävät hoitoon pääsyä

Hivin ja muiden seksitautien tehokas ennaltaehkäisy edellyttää, että julkisen terveydenhuollon rinnalla tarjotaan myös järjestöjen matalan kynnyksen testauspalveluja. Ne edistävät tartuntojen varhaista toteamista ja hoitoon pääsyä. Järjestöt tavoittavat tartuntariskissä olevia henkilöitä, joiden on eri syistä vaikea hakeutua julkisiin terveyspalveluihin. Matalan kynnyksen palveluissa on mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa, asioida ilman ajanvarausta, nimettömänä ja eri kielillä.

– Stigma ja pelko syrjinnästä estää ihmisiä hakeutumasta seksitautitesteihin. Stigman ja syrjinnän torjumisen on oltava etusijalla hoitoon pääsyn turvaamisessa ja tartuntojen ennaltaehkäisyssä, toteaa Hivpointin ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö Jenny Tigerstedt

Stigma vaikuttaa hoidon toteutumiseen

Pro-tukipiste kysyi seksityöntekijöiltä, voivatko he kertoa avoimesti seksityöstään käydessään testeissä julkisessa ja opiskelijaterveydenhuollossa. Valitettavan moni ei ollut rohjennut kertoa, vaikka se olisi ollut tärkeää hoidon kannalta. Moni kertoi pelkäävänsä epäkunnioittavaa kohtelua, epäolennaisia kysymyksiä tai asian tarpeetonta kirjaamista Omakantaan.

– Seksityöntekijöihin kohdistuva stigma on edelleen merkittävä terveysriski. Rohkaisemme dialogiin stigmatisoitujen yhteisöjen kanssa, koska vain yhdessä kehittämällä saamme palvelut laadukkaammiksi ja vastaamaan tarvetta, sanoo Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen.

Järjestöt tiedon välittäjinä ja turvallisina tiloina

Maailman aids-päivän kansainvälinen teema on tänä vuonna Let communities lead. Yhteisöillä on keskeinen rooli hiv-tartuntojen ehkäisyssä sekä hiv-positiivisten hyvän elämänlaadun takaamisessa. Yhteisöt voivat toimia paitsi tiedon välittäjinä myös turvallisina tiloina, joissa ihmiset voivat käydä testeissä ja saada tukea ilman pelkoa stigmasta tai syrjinnästä.

Tietoa hivistä erityisesti maahan muuttaneille

Hiv-työtä tekevät järjestöt ovat tuottaneet materiaalia erityisesti maahan muuttaneille henkilöille, sillä hiviin liittyvää perustietoa ei Suomessa ole tarpeeksi saatavilla muilla kuin suomen kielellä. 

Tiedon lisääminen on tärkeää erityisesti heille, jotka tuntevat viranomaisia ja julkisia terveyspalveluja heikosti ja joiden luottamus viranomaisiin ja julkisiin terveyspalveluihin on vähäistä. On tärkeää korostaa, että hivin hoito Suomessa on laadukasta, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. 

Materiaalit tarjoavat hyödyllistä yleistietoa myös muille, jotka haluavat tietoa hivin tarttumisesta, tartunnan ehkäisemisestä ja hivin hoidosta Suomessa ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi seksuaaliterveysneuvonnassa, opetuksessa ja seksuaalikasvatuksessa. 

Näiden materiaalien avulla voidaan lisätä tietoa hivistä ja hivin hoidosta Suomessa:

  • Miten hiv tarttuu? – kuvallisessa infokortissa kerrotaan, miten hiv voi tarttua ja miten hiv ei tartu. Kortista on olemassa seitsemän kieliversiota: suomi, englanti, venäjä, ukraina, arabia, thai ja ranska. 
  • Hivin hoitopolku Suomessa -kortin tarkoituksena on auttaa ja tukea hiv-positiivisia maahan muuttaneita hakeutumaan hoitoon Suomessa.  Kortista on olemassa seitsemän kieliversiota: suomi, englanti, venäjä, ukraina, arabia, thai ja ranska. 

Miten materiaaleja voi hyödyntää?

Materiaaleja voi hyödyntää hiviin ja terveyteen liittyvässä neuvonnassa asiakkaiden kanssa esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa.  

Materiaaleja voi pitää esillä vastaanottotiloissa tai yleisissä tiloissa, joissa ihmiset viettävät aikaa. Materiaaleja voi hyödyntää asiakkaiden ohjaustilanteissa, joissa keskustellaan seksuaaliterveydestä tai hiv-hoitoon hakeutumisesta Suomessa.  

  • Käytä materiaaleja tukena hiviin ja seksuaaliterveyteen liittyvässä neuvonnassa. 
  • Pidä materiaaleja esillä asiakastiloissa esim. vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa. 
  • Jaa tietoa materiaaleista eteenpäin. 
  • Ohjaa ihmisiä luotettavan tiedon äärelle. www.hivpoint.fi www.positiiviset.fi