Tieto hivistä on ihmisoikeuskysymys

Tänä vuonna hiv-työtä tekevät järjestöt, Positiiviset ry, Hivpoint, Suomen Punainen Risti, Pro-tukipiste ja Väestöliitto, muistuttavat, että oikeus tietoon hivistä on ihmisoikeuskysymys. Tiedon puute vaikeuttaa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyä ja seksuaaliterveydestä huolehtimista.

Maahan muuttaneiden ihmisten tieto hivistä ja uskallus hakeutua hiv-testiin tai hiv-hoitoon riippuu merkittävästi lähtömaan ja uuden elinympäristön asenneilmapiiristä sekä tiedon ja palvelujen saavutettavuudesta. Hiv-positiivisten syrjintä ja esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä syrjintä sekä seksuaalikasvatuksen heikko taso vaikeuttavat tiedon saamista ja testiin ja hoitoon hakeutumista.

Suomessa on erinomainen hivin hoito ja luotettavat terveydenhuollon ammattilaiset. Tietoa hivistä sekä Suomen luottamuksellisesta, maksuttomasta ja laadukkaasta hiv-hoidosta tulee tarjota maahan muuttaneille henkilöille, jotta kynnys hakeutua hiv-testiin ja tarvittaessa hiv-hoidon pariin olisi mahdollisimman matala. 

Tietoa hivistä erityisesti maahan muuttaneille

Hiv-työtä tekevät järjestöt ovat tuottaneet materiaalia erityisesti maahan muuttaneille henkilöille, sillä hiviin liittyvää perustietoa ei Suomessa ole tarpeeksi saatavilla muilla kuin suomen kielellä. 

Tiedon lisääminen on tärkeää erityisesti heille, jotka tuntevat viranomaisia ja julkisia terveyspalveluja heikosti ja joiden luottamus viranomaisiin ja julkisiin terveyspalveluihin on vähäistä. On tärkeää korostaa, että hivin hoito Suomessa on laadukasta, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. 

Materiaalit tarjoavat hyödyllistä yleistietoa myös muille, jotka haluavat tietoa hivin tarttumisesta, tartunnan ehkäisemisestä ja hivin hoidosta Suomessa ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi seksuaaliterveysneuvonnassa, opetuksessa ja seksuaalikasvatuksessa. 

Näiden materiaalien avulla voidaan lisätä tietoa hivistä ja hivin hoidosta Suomessa:

  • Miten hiv tarttuu? – kuvallisessa infokortissa kerrotaan, miten hiv voi tarttua ja miten hiv ei tartu. Kortista on olemassa seitsemän kieliversiota: suomi, englanti, venäjä, ukraina, arabia, thai ja ranska. 
  • Hivin hoitopolku Suomessa -kortin tarkoituksena on auttaa ja tukea hiv-positiivisia maahan muuttaneita hakeutumaan hoitoon Suomessa.  Kortista on olemassa seitsemän kieliversiota: suomi, englanti, venäjä, ukraina, arabia, thai ja ranska. 

Miten materiaaleja voi hyödyntää?

Materiaaleja voi hyödyntää hiviin ja terveyteen liittyvässä neuvonnassa asiakkaiden kanssa esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa.  

Materiaaleja voi pitää esillä vastaanottotiloissa tai yleisissä tiloissa, joissa ihmiset viettävät aikaa. Materiaaleja voi hyödyntää asiakkaiden ohjaustilanteissa, joissa keskustellaan seksuaaliterveydestä tai hiv-hoitoon hakeutumisesta Suomessa.  

  • Käytä materiaaleja tukena hiviin ja seksuaaliterveyteen liittyvässä neuvonnassa. 
  • Pidä materiaaleja esillä asiakastiloissa esim. vastaanottokeskuksissa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja oppilaitoksissa. 
  • Jaa tietoa materiaaleista eteenpäin. 
  • Ohjaa ihmisiä luotettavan tiedon äärelle. www.hivpoint.fi www.positiiviset.fi